Graving og Masseforflytting

FRG BYGG AS kom i 2013 med et nytt tilbud til sine kunder. For å tilby mer komplekse tjenester har vi investert i maskiner som skal kunne utføre graving og forflytting/henting/bort kjøring av masse. Vi vil med dette gjøre jobben enklere for folk som har behov for tilrettelegging av terreng og tomter i samband med andre prosjekt. Dermed kan kunden slippe å kontakte flere forskjellige byggefirma/entreprenører. Dette vil medføre at vi kan uavhengig av andre utføre forskjellige oppgaver som trengs uten venting. Vi håper at dette vil på en positiv måte redusere tidsforbruket og samtidig forkorte hele prosessen. Investering i slike maskiner gir oss også større utvalg av oppdrag vi kan utføre og dermed skiller vi oss i markedet.

FRG Bygg AS utfører alle typer grav- og tomtarbeid – vegar, tomter, reparasjonar, vatn/avløp, muring, fjellarbeid/sprenging, snørydding m.m.Våre medarbeidere har kompetansebevis innen masseforflytningsmaskiner og har erfaring innen dette feltet.
En del av maskiner vil vare tilgjengelig for utleie. I slik tilfelle vil prisen for utleie avtales på forhand og kunden vil få opplæring i bruk av maskiner. En del av maskiner vil kreve kursbevis. Om kunden ikke disponerer slik bevis kan vil tilby utleie av maskina med fører. Vil oppdraget ha et større volum kan FRG Bygg tilby rabattert pris både når det gjelder selve maskina eller maskina med fører.

FRG Bygg AS
vil også tilby frakt av maskiner til kunden. Noen av maskiner er tunge og må fraktes med en lastebil. Kunden vil stå ansvarlig for maskina mens den er utleigt og det blir skrevet kontakt om utleie på forhand. Slik kontrakt kan man få tilsendt ved forespørsel. Håper dette tilbudet er en gledelig nyhet og vi gleder oss til å kunne tilby slike tjenester til både nye og gamle kunder.

Gravetjenester volda
Ønsker du tilbud på graving?